#شیشه_اتومبیل #آینه_اتومبیل #آیینه_اتومبیل #windshield #windshield-replacement

امروزه در صنعت شيشه خودرو نوار سياه رنگي در دور شيشه هاي جلو و عقب استفاده مي شود كه به پوشش يا حاشيه سراميكي معروف مي باشد؛ اين پوشش بدلايل ايمني در تصادفات رانندگي در نظر گرفته شده است در واقع در زمان وقوع تصادف سنگين ماستيك(چسب اتصال شيشه) بواسطه عدم جدا شدن شيشه از بدنه خودرو از پرتاب سرنشين به بيرون جلوگيري مي نمايد. استفاده از ماستيك سبب بهبود چسبندگي شيشه به بدنه نسبت به اتصالات نوار آبندهاي پليمري مي باشد؛ بطوريكه شركت SIKA كه يك توليدكننده معتبر سويسي در اين زمينه مي باشد براي نشان دادن ميزان چسبندگي، در تبليغات خود يك خودرو را از ناحيه اتصال شيشه جلو با جرثقيل بلند نموده است.

براي استفاده از اين ناحيه سياه كاري شده در مراجع فني، دلايلي چون محافظت ماستيك در برابر اشعه هاي خورشيدي، افزايش طول عمر ماستيك، پنهان نمودن محل اتصال شيشه با بدنه خودرو، زيبايي و …. اشاره شده ولي علاوه بر موارد مذكور يكي از دلايل اصلي، براي بهبود فرآيند توليد و جلوگيري از بروز ضايعات در كوره تغيير فرم مي باشد.

اين ناحيه و نقطه چين هاي آن به عنوان لايه مرزي بوده كه براي كاهش و انتشار تدريجي تمركز تنش حرارتي منتقل شده از قالب به حاشيه دور در نظر گرفته شده است؛ به عبارت ديگر در تماس قالب فولادي با لبه هاي شيشه در عمليات حرارتي ثقلي، براي جلوگيري از وقوع شكست و ايجاد ضايعات بواسطه انتقال حرارت زياد، گراديان حرارتي بصورت تدريجي در سطح شيشه پخش مي شود. استفاده از رنگ مناسب با دانه بندي ريز، حداقل ضخامت بهينه پوشش سراميكي و …. براي جلوگيري از جذب حرارت اضافه (Over Heat) و شكست و تغيير رنگ پوشش(پديده رنگين كماني در حاشيه سراميكي) در اين خصوص اهميت زيادي دارا مي باشد كه خود به بحث جداگانه اي نيازمند است.